Kursy CNC prowadzone w CKP nr 1

Każdy program kursu zawiera m.in. następujące moduły:  • omówienie układu współrzędnych w sterowaniu CNC
  • programowanie na symulatorze
  • opis i wprowadzanie narzędzi do systemu sterowania
  • uruchomienie maszyny i zjazd na punkt referencyjny
  • okreslenie zera detalu
  • tworzenie programów i uruchamianie ich na obrabiarce
  • przesyłanie programów z komputera

W niektórych kursach prowadzimy zajęcia z pomiaru narzędzia sondą laserową oraz pomiaru przedmiotu sondą
(jest to uzależnione od systemu i posiadanej obrabiarki).


Wiertarka

Galeria