Kurs obsługi i programowania sterowania HEIDENHAINProgramowanie prowadzone jest na pulpitach sterowniczach firmy HEIDENHAIN.

Nauka obsługi odbywa się na centrum obróbczym DMC 64 V Linear

Kurs trwa około 40 godzin.

Programy kursów dostosowujemy do potrzeb kursantów.Przykładowy program kursu zawiera:

 1. Zajęcia HEIDENHAIN symulator 5 godz. lekcyjnych
  1. Układy współrzędnych zasady posługiwania się.
  2. Uruchamianie systemu
  3. Tworzenie skoroszytów i plików
  4. Tworzenie i uruchamianie programów
  5. Program bez korekcji i z korekcją
  6. Symulacja programu
  7. Napisanie programu z uwzględnieniem wszystkich opcji dotyczących promieni
 2. Zajęcia HEIDENHAIN symulator 5 godz. lekcyjnych
  1. Powtórzenie wiadomości z I zajęć
  2. Dojazdy i odjazdy od korekcji
  3. Tworzenie prostych cykli np. frezowanie płaszczyzny
  4. Tworzenie pozostałych cykli
 3. Zajęcia HEIDENHAIN symulator 10 godz. lekcyjnych
  1. Tworzenie programu w SK
  2. Tworzenie programu w SL
 4. Zajęcia HEIDENHAIN centrum 20 godz. lekcyjnych
  1. Najazd na punkt referencyjny
  2. Ustawienie punktu zerowego układu współrzędnych
  3. Wstawianie narzędzi i zapisywanie do systemu sterowania
  4. Pomiar narzędzia przy pomocy lasera
  5. Pomiar narzędzia ręczny
  6. Uruchamianie programu w pracy automatycznej i blokowej
  7. Praca w systemie MDI
  8. Ustawianie punktu zerowego przy pomocy sondy pomiarowej
  9. Ustawianie środka otworu przy pomocy sondy pomiarowej
  10. Przesyłanie programu z komputera do maszyny

Wiertarka

Galeria