Kurs obsługi i programowania sterowania FANUCProgramowanie i obsługa prowadzone jest na specjalnym oprogramowaniu komputerowym firmy geFANUC producenta sterowania FANUC.

Programy kursów dostosowujemy do potrzeb kursantów.Przykładowy program kursu zawiera:

Program kursu ze sterowaniem FANUC

 1. Zajęcia FANUC symulator 10 godz. lekcyjnych
  1. Układy współrzędnych zasady posługiwania się
  2. Uruchamianie systemu
  3. Tworzenie skoroszytów i plików
  4. Tworzenie i uruchamianie programów
  5. Tworzenie szablonów
  6. Symulacja programu
  7. Napisanie programu z uwzględnieniem wszystkich opcji dotyczących promieni
 2. Zajęcia FANUC symulator 10 godz. lekcyjnych
  1. Powtórzenie wiadomości z I zajęć
  2. Dojazdy i odjazdy od korekcji
  3. Tworzenie prostych cykli np. frezowanie płaszczyzny
  4. Tworzenie pozostałych cykli
 3. Zajęcia FANUC symulator 10 godz. lekcyjnych
  1. Tworzenie programu kieszeni o nieregularnych kształtach
  2. Tworzenie programu kieszeni z wyspami


Foto symulatora na monitorze komputera

Wiertarka

Galeria