KURSY KWAKIFIKACYJNEZgodnie z reformą oświaty w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 prowadzone są kursy kwalifikacyjne nadające tytuł technika w poszczególnych specjalnościach.

Kursy kwalifikacyjne są odpowiednikiem szkół policealnych.

Kursy te odbywają się w systemie zaocznym. Nie wymagają przed rozpoczęciem posiadania wykształcenia średniego. Centrum nasze umożliwia uzupełnienie wykształcenia średniego podczas kursu w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Prowadzimy następujące kursy kwalifikacyjne na tytuł technika:


Blizsze informacje można uzyskać pod nr
697912524