Pracownia odzieżowaCentrum Kształcenia Praktycznego nr 1 posiada nową pracownię odzieżową.

Zajęcia w tej pracowni odbywają uczniowie z bydgoskich szkół w zawodach odzieżowych.


Poniżej przedstawiam kilka fotografii z pracowni odzieżowej.