Kursy SPAWALNICZECentrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Bydgoszczy prowadzi szkolenia w ramach kursów spawaczy.

Posiadamy ATEST Nr 490/2007 wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach który uprawnia do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o wytyczne Nr W-07/IS-41Prowadzimy kursy spawania o charakterze:

 1. Podstawowym (blach i rur spoinami pachwinowymi):
  • Elektrodą otuloną – metoda111 (MMA)
  • Elektrodą topliwą w osłonie CO2 lub mieszanek gazowych – metoda 135 (MAG)
  • Elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – metoda 141 (TIG)1
 2. Ponadpodstawowym:
  - blach spoinami czołowymi
  - rur spoinami czołowymi
  • Elektrodą otuloną – metoda111 (MMA)
  • Elektrodą topliwą w osłonie CO2 lub mieszanek gazowych – metoda 135 (MAG)
  • Elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – metoda 141 (TIG)1
  • Spawanie gazowe – metoda 311

Warunkiem rozpoczęcia kursu spawalniczego jest:

Kursy spawania blach spoinami czołowymi w metodach 111, 135, 141 mogą podejmować spawacze którzy:

Kursy spawania rur spoinami czołowymi w metodach 111, 135, 141, 311 mogą podejmować spawacze którzy:


Następna strona >>