"ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ” KLIKNIJ TUTTAJZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ MASZYN

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 zaprasza do złożenia oferty zakupu maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją dołączoną w załącznikach poniżej

* zapytanie ofertowe sprzedaż maszyn
* Zał 1 zestawienie maszyn do sprzedaży
* Zał 2 umowa
* Zał 3 formularz ofertowy
* Zał 4 oświadczenie stan techniczny
* Zał 5 podatnik vatZespół Szkół Mechanicznych nr 2 zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych kursach:

1. Kurs przygotowujący do pracy na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, w tym zajęcia na symulatorach i w pracowni CNC, rysunek techniczny na programie CAD, obróbka skrawaniem.
2. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowym metodą MAG – stale nisko- i wysokostopowe.
3. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – stale nisko- i wysokostopowe.


Kursy realizowane są w ramach Projektu „Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych. Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

Okres rekrutacji: 02.10 – 15.10.2014r.

więcej

* Regulamin rekrutacji pdf
* Wniosek uczestnika kursu pdf


Międzyszkolna Konferencja "KRYSTALTECH"

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 ma zaszczyt zaprosić do udziału w Międzyszkolnej Konferencji "KRYSTALTECH", promującej postać i niezwykłe osiągnięcia jednego z najwybitniejszych polskich uczonych - profesora Jana Czochralskiego, która odbędzie się 23 września 2014r. o godz. 10:00 w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii.

* Zaproszenie word, pdf
* Program konferencji word, pdf


Już za nami oficjalne otwarcie Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii

24.06.2014 roku miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi w CDOZE przez Prezydenta Miasta, Rafała Bruskiego, dyrektora naszej szkoły - Ryszarda Lewandowskiego oraz przedstawicieli społeczności uczniowskiej. Centrum spełnia międzynarodowe kryteria oceny budynków pasywnych. Stanowi jednocześnie centrum dydaktycznym i przykład prawidłowych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Centrum zostało wyposażone w pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, lampę hybrydową, turbinę wiatrowa, kolektor próżniowy, mechaniczną wentylację i odzysk ciepła, gruntowy wymiennik ciepła, trzyszybowe okna zewnętrzne, system monitoringu.

...sami popatrzcie...


Wycieczka do Warszawy

Przez cały rok szkolny uczniowie naszej szkoły remontowali w warsztatach szkolnych samochód terenowy „Łada”. Samochód ten ma służyc jako pomoc dydaktyczna podczas zajęc praktycznych. W pracach remontowych uczestniczyło wielu uczniów naszej szkoły. Kółko prowadzone było przez opiekunów p. Zbigniewa Marolewskiego i Jana Janowskiego.
W dniu 18 czerwca 2014 roku, w ramach nagrody za duże zaangażowania w pracach tego kółka grupa uczniów pojechała na jednodniową wycieczkę do Warszawy. W ramach wycieczki zwiedzano m.in. Muzeum Kolejnictwa i Muzeum Powstania Warszawskiego. Wśród uczestników wycieczki byli uczniowie klasy I Tc - Jakub Konefał i Rafał Pacek, klasy IITc - Michał Rozmarynowski i Patryk Seidel oraz klasy IIITc Mateusz Drews i Mateusz Jeleniewski. Opiekunami wycieczki byli p. Jan Janowski i p. Jan Szymik.Wiertarka

Galeria